Spørreundersøkelse fra Akershus Idrettskrets 
Akershus Idrettskrets trenger hjelp fra dere

For at Idrettskretsen skal bli enda bedre på å tilrettelegge for aktivitet, ønsker AIK å bruke litt av Akershus' idrettslagsmedlemmers tid. Undersøkelsen er frivillig og kun for beboere i Akershus, eller for folk som er medlem av et idrettslag i Akershus.


Når Idrettskretsens visjon er å skape Idrett for alle i Akershus, må den også få innspill fra personer som ikke er medlemmer i et idrettslag. Undersøkningen nås via hjemmesiden til Akershus Idrettskrets

Vi ber dere å publisere ovenstående på deres nettsider, det ville hjelpe oss til å få inn mange svar, slik at så mange som mulig har fått vært med på å påvirke handlingsplanen ved neste Kretsting 6. juni 2009.

Kommentarer

Legg til Kommentar
Comments are not available for this entry.