Velkommen til sesongen 2012-2013! 


Full fart på matta!

Først og fremst ønsker vi velkommen til ny sesong - det er allerede høy aktivitet på matta med godt fremmøte på treningene for både hovedparti og førsteparti. Dette Bryteblogg-innlegget innholder en del viktig informasjon for sesongen og er noe alle skal lese!

Klikk på linken for å lese mer

Trenersituasjon
Lørenskog Bryteklubb har fått yterligere forsterkninger i trenerstaben. Først og fremst går nå Patrick inn som hovedtrener også for førstepartiet - en virkelig god nyhet for de yngste. Med én hovedtrener vil det bli en bedre sportslig oppfølging for dette partiet. Daniel er nå også engasjert som hjelpetrener for førstepartiet og vil hjelpe Patrick her. Vi ønsker gutta lykke til!

Patrick vil selvfølgelig også være hovedtrener for hovedpartiet og får nå muligheten til å følge oss helt fra sesongstart, noe vi helt klart vil få god nytte av. Patrick har satt opp treningsplanen for både hoved- og lillepartiet som du kan lese lengre nede.

Chris og Mads vil selvfølgelig være til stede på matta som hjelpetrenere og Frank vil igjen ha hovedansvaret for den kommende Bryteskolen.

Sportslige planer for sesongen

Treningsplan hovedparti
Hovedpartiet vil nå følge en sesonginndelt treningsplan satt opp av Patrick. Det er en litt ny tilnærming som vi gleder oss til å se effekten av.

August til oktober: Periode med grunntrening. I denne perioden skal det være hovedfokus på teknikk, brytekondis og styrke.

November til desember: I denne perioden forbereder vi oss på konkurranser. Da vil det være fokus på styrke, spesial-/favorittteknikk og matcher/brytekondisjon.

Januar til februar: Dette blir to måneder hvor vi skal spisse formen til NM. Det vil bli mer fokus på eksplosiv trening/styrke, lett teknikk og kortere matcher.

Mars til april: NM og Lørenskog Cup-månedene. Her vil det bli en blanding mellom korte intensive matchøkter og rolige tekniske matcher.

Mai: Vi skal ha en liten oppsummering i mai. Da vil vi gå gjennom hva vi gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra. Det vil bli en del teknikk og tekniske matcher.

Juni til juli: Vi skal roe litt ned i denne perioden. Det vil bli mer moro-trening og forberedelse til egentreningsprogrammet for sommeren.

Hovedmål for sesongen er NM, alle stevner før det ser vi på som trening fram mot NM. Vi håper så mange som mulig er motivert til å følge denne planen.

Sportslig mål for hovedparti: I år er det satte sportslige målet satt med fokus på NM! For klubben har vi satt målet til tre medaljer her! Videre blir også målet å opprettholde en stabil stevnegruppe med en liten økning i antall stevner i år.Fra treningen til storepartiet.


Treningsplan førsteparti
I løpet av denne sesongen skal vi trene koordinasjon, lett bryteteknikk og mye allsidig trening.

Vi skal oppnå mye mestringsfølelse og få et innblikk i hvordan det er å være en bryter.

Koordinasjon: Vi bruker turning og hinderløyper som en måte å trene hovedsakelig koordinasjon, men som også hjelper på styrken og kondisjonen.

Lett bryteteknikk: Vi skal lære riktige bryteposisjoner stående og parterre, ulike koblinger og grep stående og parterre.

Av stående brytegrep skal vi blant annet gå igjennom hodefall, flyvende mare og dukkinger til dette sitter skikkelig.

Av grep i parterre skal vi gå igjennom blant annet ruller, kvart nelson og dobbelt undertrekk til dette sitter skikkelig. Vi skal også ha en lett gjennomgang av hvordan vi forsvarer oss i parterre.

Allsidig trening: Den allsidige treningen skal foregå gjennom leker og par-øvelser. Alle lekene og par-øvelsene skal være bryterelatert slik at styrke, bryte teknikk og koordinasjonen skal være morsom å trene.

Sportslig mål for førstepartiet: Vi skal oppnå mestringsfølelse gjennom mange ulike øvelser, forbedre greps- og kampteknikk og skape et generelt treningsgrunnlag som helt sikkert vil styrke interessen for bryting! Vi skal også delta på stevner der vi skal prøve ut det vi har lært – og ikke minst: Ha det moro!Fra treningen til lillepartiet.


Stevneterminen er satt
Vi fikk en sammensveiset og stor stevnegjeng i forrige sesong, og dette skal vi bygge videre på! Vi har valgt ut noen flere stevner til i år, de som ønsker å avansere i denne idretten må rett og slett være med på enda flere stevner. Derfor har vi allerede nå satt opp terminlisten for hele sesongen. Vi har satt sammen en blanding av stevner der alle, inkludert første partiet, skal delta, samt noen ekstra stevner med uttak fra hovedpartiet.

Du finner terminlisten her.

OBS: Det er viktig at foreldre/foresatte setter seg inn i denne listen og at de aktive har en klar formening om at de skal delta eller ikke har muligheten når påmeldingsfristen kommer.

Stevnepåmelding:
Det vil bli ny rutine for påmelding til stevner denne sesongen. Det blir satt opp påmeldingsliste i klubben der de aktive skriver seg på i forkant av det aktuelle stevnet. Dette blir fulgt opp av styremedlemmene. Følg med på påmeldingsfrister. Det vil ikke bli publisert så mange egne info-sider for hvert enkelt stevne da dette rett og slett tar for mye tid. I stedet vil det lenkes til informasjon fra arrangørklubb samt informasjon på medlemsmail. Følg altså med på mail!

Første stevne ut er nå til helgen i Uddevalla og her har vi fått veldig god påmelding; vi blir en gjeng på ca 30 sorte og små!

Stevner som vi skal arrangere:
Kretsmesterskapet: I år har vi æren av å arrangere Kretsmesterskapet! Dette vil skje 1. desember og vil bli dugnadshelg for klubben. Dette er dog et mindre stevne å arrangere enn vår storsatsning Lørenskog Cup.

Lørenskog Cup 2013: Som alltid vil vi arrangere Lørenskog Cup i april, nærmere bestemt 13.-14. april. Dette er den største dugnaden vi har i klubben vår, så vi ber alle notere seg datoen.

Kretstreninger
Vi har allerede holdt én kretstrening på vårt Bryteloft med mye god sparring mellom ulike klubber. Det ligger an til at vi skal holde kretstreningene også fremover da klubbene ser ut til å være veldig fornøyd med lokalene våre. Det er ikke normal fredagstrening de datoene (som vi vil komme tilbake til) kretstreninger foregår.

Styret står for utvelgelsen av egne aktive som deltar på kretstreningene. For de som ønsker å komme med på krets- og interkretslaget er deltagelse på kretstreningene et krav!Fra forrige fredags kretstrening - godt oppmøte!


Bryteskolen 2012.
Vi starter igjen Bryteskolen første uka i oktober. Forrige sesong ble dette en stor suksess med nært 30 påmeldte elever. Vi håper på det samme i år og vi ønsker snart hjelp fra foreldre/aktive med å henge opp postere for bryteskolen. De akive kan ogsa hjelpe til ved å poste litt om bryteskolen på Facebook-statusen; da når vi mange på kort tid!

Styret
Med forsterkninger i styret er vi allerede i full gang med planlegning av aktiviteter for sesongen. Det sittende styret er veldig glade for å ha fått flere med på laget!

Kom å se på treninger
Som alltid oppfordrer vi foreldre til å komme innom klubben å se på en trening eller to og bli kjent med andre foreldre. Det er bare å spørre etter kaffe!

Fakura fra klubben - hva går pengene til?
De fleste skal nå ha mottat faktura for årets kontingent. Medlemskontingenten er klubbens hovedinntektskilde og det er viktig at denne betales raskt da klubben har en del utlegg i starten av sesongen. I tillegg dekker fakturaen lisensen alle som trener skal ha. Denne gir rett til stevnedeltagelse samt er en veldig god idrettsforsikring.

Medlemskontingenten går i all hovedsak med til stevnekontingenter og turer vi arrangerer i klubben, samt det som evt. investeres i utstyr. Det vil si at inntektene i stor grad "går tilbake" til de mest aktive i klubben - de som er med på stevner og turer. Alt i alt har klubben en lav egenandel, også sammenlignet med andre idretter. Klubbens grunnstein er fortsatt frivillig innsats!


Fakturaen gjelder for både høst- og vårsesongen.

Har du ikke mottatt faktura ber vi deg om at du gir beskjed om dette.

Lykke til med brytesesongen 2012-2013 alle sammen!

Med vennlig hilsen styret og trenerteam.

Kommentarer

Legg til Kommentar
Comments are not available for this entry.