Politiattest
Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

For Lørenskog Bryteklubb er det Gro Langhammer som er ansvarlig for å påse dette, mens Jon Petter Syvertsen er vara.